Ympäristövastuu

Tuotteet hyvästä materiaalista

 Meillä, Pakkauspojissa, käytetään pakkausten valmistamisessa tasalaatuista, suomalaista hyvää aaltopahvia.

 Pakkausalan Ympäristörekisteri PYR Oy on antanut Pakkauspojille todistuksen. Se kertoo että Pakkauspojat huolehtii ympäristöstään ja valtioneuvoston päätöksen 962/97 mukaisesta pakkausten hyötykäytöstä.